EP Cargo Invest a.s. zajišťuje lokomotivy a vagony pro projekty v oblasti nákladní přepravy. Své služby společnost poskytuje výhradně společnostem Energetického a průmyslového holdingueph

EP Cargo Invest a.s. je 100 %-ní dcerou společnosti EP Logistics International, a.s.

Pořizuje dlouhodobé investice do vozidel v souladu se strategií skupiny EP Cargo. Pro kratší projekty zajišťuje potřebná vozidla na trhu formou pronájmu od třetích stran. Společnost také zajišťuje údržbu a opravy vagonů nasazených na projektech skupiny a poskytuje poradenství v této oblasti.

onas


Kontakt


EP CARGO INVEST


Sídlo
Prosecká 851/64
190 00 Praha 9 - Prosek


Office
Českobratrská 3321/46
702 00 Ostrava 2


info@epcinvest.cz

Napište námPartneři

railco
vtg
innof
cdcargo
nacco
awt
lokotrans
tsscargo
rykoplus
railclinic
ryko
oos
leag
korcz
amk
polskiserwis


Vážení obchodní partneři,

celou situaci spojenou s koronavirem bedlivě sledujeme již od počátku nákazy a provádíme veškerá nezbytná opatření, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat služby nepřetržitě a bez omezení. Během epidemie COVID-19 je doprava jedním ze zásadních pilířů k udržení ekonomiky. Díky oddanosti našich zaměstnanců jsme byli a jsme schopni nadále zajistit dopravu všech plánovaných vlaků a kamionů, a to i přes státní hranice.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům společností SPEDICA, LokoTrain, LOCON, EP Cargo, EP Cargo Trucking, EP Cargo Invest, EP Cargo Poland, EP Cargo Deutschland, EP Intermodal za jejich vytrvalou práci a úsilí, které vynakládají v těchto náročných dnech.

Skvělá práce! Srdečně děkujeme!

Představenstvo společnosti